Disse handelsbetingelser ("aftalen") regulerer brugen af online kursusabonnementer ("abonnement") solgt af Cyber-Forsvar.dk ("sælgeren") til enhver fysisk eller juridisk person ("kunden").

1. Abonnementsbeskrivelse:

 • Sælgeren forpligter sig til at levere adgang til online kurser som beskrevet på webshoppen.
 • Kunden accepterer og forstår, at abonnementet kan variere i kursernes omfang og tilgængelighed.
 • Abonnementerne er personlige og må ikke videredistribueres

2. Abonnementspris og Betaling:

 • Kunden accepterer at betale den angivne abonnementspris i overensstemmelse med den valgte faktureringscyklus.
 • Betaling vil blive trukket automatisk fra den angivne betalingsmetode (Dankort, Visa, Mastercard) ved abonnementsstart og derefter i overensstemmelse med den valgte faktureringscyklus.

3. Ændringer i Abonnementsbetingelser:

 • Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre abonnementsbetingelserne med passende varsel.
 • Kunden har ret til at opsige abonnementet i tilfælde af uenighed med ændringerne.

4. Opsigelse og Tilbagebetaling:

 • Kunden kan opsige abonnementet når som helst via webshoppen.
 • Ingen tilbagebetaling gives for allerede fakturerede perioder, medmindre andet er angivet i særlige tilfælde.

5. Levering og Adgang:

 • Abonnementet vil blive leveret elektronisk via online adgang.
 • Kunden er ansvarlig for at opretholde nødvendige systemkrav for adgang til online kurserne.

6. Ansvarsfraskrivelse:

 • Sælgeren er ikke ansvarlig for eventuelle afbrydelser i online kursustjenesterne grundet force majeure eller tekniske problemer uden for sælgerens kontrol.

7. Fortrolighed og Databeskyttelse:

 • Begge parter forpligter sig til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning og opretholde fortrolighed af alle følsomme oplysninger.

8. Ændringer i Abonnementsgebyrer:

 • Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre abonnementsgebyrer med passende varsel til kunden.

9. Ophør af Aftale:

 • Begge parter kan opsige denne aftale med passende varsel.
 • Kunden accepterer at betale eventuelle ubetalte beløb indtil ophøret.

10. Betalingssikkerhed: - Betalinger behandles sikkert via Dankort, Visa og Mastercard for at sikre kundens fortrolighed.

11. Jurisdiktion og Tvister: - Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst gennem forhandlinger. Hvis forhandlingerne mislykkes, skal tvisten afgøres ved byretten i Hillerød

Disse handelsbetingelser træder i kraft ved køb af abonnementet og gælder indtil aftalen opsiges af en af parterne.

Senest opdateret: 05/01-2024

CyberForsvar

Hanehovedvej 142
3300 Frederiksværk

Tel - +45 54345599

Mail - info@cyber-forsvar.dk

Sikkerhedsråd

 • Stærke adgangskoder
 • MFA på så mange konti som muligt
 • Brug din sunde fornuft
 • Hold arbejde og privatliv adskilt
 • Lås din computer når du går fra den